Multimedia

Jest to zbiór źródeł, z których możemy czerpać informacje. Należą do nich np. filmy, zdjęcia, muzyka. Programy komputerowe związane z multimediami to na przykład prosty WIndowsowy Paint, CorelDraw (te do zdjęć), Windows Media Player, BestPlayer, AllPlayer (filmy), Winamp, WMP jeszcze raz (zdjęcia).

Rola multimediów

Multimedia znacznie ułatwiają korzystanie z technologii informacyjnych i uzupełniają je. Zyskały one uznanie w wielu dziedzinach funkcjonowania i są masowo wykorzystywane. Na porządku dziennym wykorzystuje się je obecnie w biznesie, edukacji, kwestiach związanych z rozrywką, medycyną czy badaniami naukowymi. Nie można pominąć doniosłej roli multimediów w działaniach marketingowych. Przekaz multimedialny jest szeroko stosowany przez specjalistów zajmujących się marketingiem zarówno na płaszczyźnie tradycyjnej, jak i wirtualnej. Obecnie możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju szkoleń (w tym również w formie e-learningu), które docierają do odbiorców przy wykorzystaniu zarówno obrazu, animacji, jak i dźwięku. Szeroko dostępne są różnego rodzaju gry multimedialne, tworzone są rozbudowane i zaawansowane technologicznie animacje i firmy.

Copyright © 2018 Paulina Maćkowiak
All rights reserved